watersnijden

Techniek

Waterstraalsnijden is een koude snijtechniek waarbij geen heat affected zone (HAZ) optreedt. Dit in tegenstelling tot vrijwel alle andere snijtechnieken zoals laser, plasma of autogeen snijden. Er ontstaan geen uitgeharde en afgeronde snijkanten, materiaaleigenschappen veranderen niet en er is weinig of geen nabewerking noodzakelijk. Ook kunnen platen tot wel 200mm dikte gesneden worden.
Bovendien is het snijverlies bij watersnijden gering: slechts 1,5 mm rondom. Producten kunnen op verschillende snijkwaliteiten gesneden worden, ook binnen één product, wat kostenbesparend is. Door de verschillende snijkwaliteiten kunnen zowel eindproducten als voorgesneden delen gemaakt worden.

Hynamic beschikt over machines die met hoge druk tot 6000 bar watersnijden. Om harde materialen zoals metalen te kunnen snijden, voegen we naast water ook abrasief (snijzand) toe. Verder snijden wij dynamisch, wat inhoudt dat onze snede volledig haaks is.

voorsnijden

Voorsnijden bespaart veel machinetijd en daardoor ook kosten.
Is het te snijden onderdeel meteen een eindproduct, dan wordt vaak voor een hoge snijkwaliteit en bijbehorende nauwkeurigheid gekozen. Maar wordt het onderdeel nog nabewerkt, dan wordt er voorgesneden op een lagere kwaliteit. Door een kleine toeslag  op het product kan het snel worden afgewerkt op de juiste maat. Bij andere snijtechnieken wordt juist veel warmte ingebracht waardoor de vereiste toeslag groter is, en de nabewerking, mede door uitharding van de snijkanten, meer tijd vergt. Daarnaast veroorzaakt dit ook hogere slijtage van de gereedschappen.

Haaks snijden

Dynamisch watersnijden geeft de mogelijkheid volledig haakse snedes te realiseren. Bij conventioneel watersnijden is dat niet mogelijk. Bij de start van het snijden, ontstaat daar waar de straal door de plaat gaat, een conisch gat. Het gat is dus iets groter aan de bovenkant dan aan de onderkant. Dat zorgt weer voor een schuine snede tijdens de voortgaande beweging van de waterstraal. Onze machines zijn uitgerust met servomotoren die deze hoekafwijking corrigeren. Daardoor ontstaat een haakse snede.

Haaks (of dynamisch) watersnijden kan toegepast worden voor producten die nauwkeurig op elkaar aan moeten sluiten. Ook de randen worden bij het watersnijden als gevolg van deze koude snijtechniek niet afgerond. Zo ontstaan er ook geen kleine spleten en sluiten de verschillende watergesneden delen naadloos op elkaar aan.

Diverse manieren watersnijden

Abrasief

Abrasief (snijzand) is een essentieel onderdeel bij het waterstraalsnijden van alle metalen. De kwaliteit van dit snijzand is van groot belang, het moet scherp en hard  zijn om een goede snijsnelheid te kunnen waarborgen  en het moet homogeen zijn om te zorgen dat de snede overal dezelfde kwaliteit heeft.

Snijzand abrasief watersnijden

6000 BAr watersnijden

Hynamic snijdt met extreem hoge druk, tot 6000bar. Het snijden met een hogere werkdruk levert belangrijke prijs- en kwaliteitsvoordelen op. Bij gelijkblijvende snelheid wordt een gladder oppervlak en dus een hogere snijkwaliteit bereikt, of er kan juist bij gelijkblijvende kwaliteit een hogere snelheid gerealiseerd worden en daarmee een lagere prijs.

tot 200mm dik

Een van de voordelen van metaal watersnijden is dat ook dikke platen moeiteloos zijn te snijden. Bij platen van bijvoorbeeld 200mm leiden alle hitte inbrengende snijtechnieken (laser, autogeen en plasma) tot vervormingen, uitgeharde en afgeronde snijkanten. Watergesneden delen hebben dit niet, waardoor eventuele kostbare nabewerkingen vermeden kunnen worden.

100mm Alu5083- Chain plate

MATERIAAL- EN MACHINEKENNIS

Watersnijden is toepasbaar op alle metalen, maar snijsnelheid, druk en abrasief dienen aangepast te worden aan het te snijden materiaal en op de specifieke dikte. Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over een uitgebreide database van materialen met de bijbehorende instellingen, noodzakelijk voor een optimale snijkwaliteit.  

Producten

100mm Alu5083 - Chain plate
25mm S355 - Constructie delen
20mm S355 - Boormal
6mm RVS304 - Vleestrekkerwiel