Hogedruk watersnijden

TOT 6000 bar

Hynamic snijdt met extreem hoge druk, tot 6000bar. Het snijden met een hogere werkdruk levert belangrijke prijs- en kwaliteitsvoordelen op. Bij gelijkblijvende snelheid wordt een gladder oppervlak en dus een hogere snijkwaliteit bereikt, of men kan juist bij gelijkblijvende kwaliteit een hogere snelheid realiseren en daarmee een lagere prijs.

Hoge druk watersnijden