Watersnijden Luchtvaart

Luchtvaart

Hynamic werkt voor vele uiteenlopende branches. Een sector waar we geregeld opdrachten voor aannemen, is bijvoorbeeld de luchtvaartindustrie. Er is geen sector waar de kwaliteitseisen hoger zijn dan in deze industrie. En terecht: er staan mensenlevens op het spel. Er vindt dan ook een strenge selectie plaats in toeleveranciers.
Precieze en foutloze producten zijn vereist. Omdat bij het watersnijproces geen warmte wordt ingebracht, tast het proces de materiaaleigenschappen niet aan. Bovendien treedt er geen vervorming van, of fouten in, het materiaal op. Hierdoor blijft de certificering van het materiaal intact.

Hynamic past watersnijden toe op materialen voor de luchtvaart