Abrasief watersnijden

snijden met water en zand

Abrasief (snijzand) is een essentieel onderdeel bij het waterstraalsnijden van alle metalen. De kwaliteit van dit snijzand is van groot belang, het moet scherp en hard  zijn om een goede snijsnelheid te kunnen waarborgen  en het moet homogeen zijn om te zorgen dat de snede overal dezelfde kwaliteit heeft.

Snijzand abrasief watersnijden