Abrasiefwatersnijden

 

De techniek die Hynamic toepast heet abrasief watersnijden. Tijdens dit proces wordt abrasief(snijzand) aan het water toegevoegd. Door deze toevoeging is het mogelijk om vrijwel elk materiaal te snijden.  Toevoeging van abrasief maakt  zowel het snijden met hogere snelheid als het snijden van extreem harde materialen mogelijk.

 

Eerst wordt water onder een zeer hoge druk gebracht. Vervolgens wordt dit over een venture(diamant)  geleid en omgezet in een waterstraal met een extreem hoge snelheid (4x de snelheid van geluid).  Aansluitend  wordt deze waterstraal gemengd met abrasief, waarna hij door de snijbuis naar het te bewerken materiaal wordt geleid.

Dynamisch watersnijden

Bij conventioneel watersnijden is het niet mogelijk om een haakse snede te realiseren. Als tijdens de start van het snijden de waterstraal door de plaat gaat is in feite een conisch gat ontstaan. Tijdens de voortgaande beweging van de robot leidt tot een schuine snede.

Door de snijkop met computergestuurde actuatoren uit te rusten, is het mogelijk de hoek van de snijkop aan te passen tijdens het snijden. Het is daardoor mogelijk om de hoekafwijking van de snede te corrigeren en daarmee een volledig haakse snede (90 graden) te realiseren (ook in hoeken en gaten). Deze relatief nieuwe techniek staat bekend als dynamisch watersnijden.

Hoge druk watersnijden

Tijdens het indringen van de waterstraal in het materiaal (zie figuur onder), zijn drie zones te onderscheiden:

– Inloop;
– het gedeelte waarin de waterstraal zich conisch gedraagt;
– het bereik waarin de waterstraal zijn kinetische energie dermate verloren heeft, dat hij zich zal opsplitsen. Dit leidt tot uitwaaiering van de straal.

 

Snijden met een hogere werkdruk vertaalt zich direct in belangrijke voordelen. Allereerst kan bij hogere waterdruk en gelijkblijvende snijsnelheid een hogere kwaliteit(gladder) van het snijvlak gecreëerd worden of kan juist bij gelijkblijvende kwaliteit sneller gesneden worden, wat levert economische voordelen oplevert.

Wanneer watersnijden ?

Zoals uit de figuur hieronder is af te lezen, kan watersnijden een alternatief zijn voor zowel lasersnijden (vooral vanaf 7-8 mm) als voor plasmasnijden. Dit vooral wanneer gevraagd wordt om nauwkeurigheid of wanneer er geen warmte in het materiaal gebracht mag worden. Watersnijden heeft daarnaast geen ‘Heat Affected Zone’ (HAZ), zoals bij laser- of plasmasnijden wel het geval is. Met watersnijden is het ook mogelijk om reflecterende materialen zoals aluminium, messing en koper  te snijden.